Publicaties                                       

 

M. Lopez
Asiel en detentie, waar een hulpverlener zijn grenzen bereikt. Psychosociale ondersteuning van asielzoekers in een gesloten setting

ISBN: 9789044132700
Uitgever : Garant Uitgevers nv

Over het boek:
Het gesloten asielcentrum is een complexe setting waar migratie, asiel, detentie en terugkeer elkaar ontmoeten. Een context achter gesloten deuren met een actuele thematiek.
Zowel interculturele hulpverlening als psychodiagnostiek bij migranten en vluchtelingen zijn vaak weerkerende onderwerpen. Wat houdt het in om iemand cultuursensitief psychisch te begeleiden? Hoe dienen we bepaalde gedragingen te begrijpen? Welk ziektebeeld zien we? Welke tests kunnen we afnemen? Hoe interpreteren we de testresultaten?
Er rijzen heel wat moeilijkheden bij multiculturele hulpverlening, vooral met de psychosociale begeleiding in een asielcentrum met het oog op terugkeer. Onder meer aan de hand van ervaringen en casussen worden handvatten aangereikt voor interculturele hulpverlening, de psychische begeleiding van vluchtelingen, de complexe verwevenheid van de asielprocedure, met allerlei persoonsgebonden factoren, en interculturele psychodiagnostiek.M. Lopez en L. De Rycke

Onderwijs en asielzoekers: moeten of ontmoeten

Artikel in Zorgbreed

2015M. Lopez

De geestelijke gezondheid van vluchtelingen: een repliek op het rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad

Artikel in Tijdschrift Klinische Psychologie

2015