Groepssessies rond klachten bij vluchtelingen


Achtergrond

Gedurende mijn jaren als psychologe in het gesloten asielcentrum ontwikkelde ik enkele specifieke methodieken om vanuit mijn Westers denkkader tegemoet te komen aan het werken met anderstaligen en personen met een andere culturele achtergrond (zie publicaties). Ik ben er voornamelijk gegroeid van een stereotiep westers invididueel therapeutisch kader naar het werken met groepen en lotgenoten.


Aanbod

  • Draagkracht versterkende groepen
  • Symptoomreducatie bij angst- en stressklachten bij vluchtelingen aan de hand van een 6-tal psycho-educatiesessies (groepen van maximaal 8 personen).
  • Groepen begeleiden aan de hand van creatieve methodieken (thema's creatief gaan bespreken en inzichtelijk maken)